Warunki reklamacji

Najważniejsze warunki gwarancji :

 

 • Gwarancja udzielana jest na wszystkie towary zakupione w firmie Sportech Sp. z o.o.
 • Okres gwarancji jest każdorazowo opisywany w tabeli specyfikacji gwarancji i podawany w miesiącach od daty zakupu.
 • Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji konieczny jest dowód zakupu oraz wszystkie elementy sprzętu.
 • Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie lub inne, które zapewni bezpieczeństwo jego transportu i nie spowoduje dodatkowych uszkodzeń.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W sytuacji gdy wada wymaga skonsultowania jej z producentem sprzętu termin realizacji reklamacji ulega przedłużeniu do 28 dni.
 • Gwarancja nie obowiązuje w sytuacjach:
  • Dokonania przez klienta ingerencji w oryginalny produkt (m.in. modyfikacji, samodzielnych przeróbek, napraw – samodzielnych lub zleconych innym, nieautoryzowanym podmiotom, wymiany części towaru).
  • Eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Eksploatacji i konserwacji towaru w sposób niezgodny ze wskazówkami Sportech Sp. z o.o. lub producenta sprzętu.
  • Zerwania plomb.
  • Uszkodzeń mechanicznych towaru.
  • Zniszczenia, usunięcia lub zasłonienia numerów seryjnych umożliwiających zidentyfikowanie sprzętu.

 

Procedura reklamacji:

W przypadku wystąpienia wad towaru prosimy o zastosowanie się do poniższej procedury reklamacji:

 1. Zgłoś w module zgłoszeń serwisowych wadliwy towar w firmie Sportech Sp. z o.o.
  1. Prześlij wadliwy towar do naszego serwisu (Sportech Sp. z o.o. – Serwis, ul. Przemysłowa 11a, 62-030 Luboń,  kontakt e-mail: reklamacje@sportech.pl, tel. 61 835 00 26 wew. 66 ). Koszty przesyłki ponosi klient. Możesz go również dostarczyć osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Sportech Sp. z o.o.
  2. Daj nam czas na sprawdzenie towaru. Zazwyczaj trwa to do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach (gdy wada wymaga skonsultowania z producentem sprzętu) termin ten ulega przedłużeniu do 28 dni.
  3. W przypadku, gdy wada towaru wynika z niewłaściwego użytkowania lub z winy klienta Sportech Sp. z o.o. odsyła uszkodzony towar kurierem, na koszt klienta. Klient ma obowiązek pokrycia kosztów transportu oraz innych kosztów poniesionych przez Sportech Sp. z o.o. w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
  4. W przypadku uznania reklamacji kontaktujemy się z klientem w celu ustalenia dalszego postępowania (naprawa/ wymiana/ zwrot kosztów).

 

UWAGA! Nie dostarczamy towaru zastępczego na czas rozpatrywana reklamacji.

UWAGA! Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Sportech Sp. z o.o. - SERWIS

ul. Przemysłowa 11a
62-030 Luboń, 
reklamacje@sportech.pl
tel. 61 835 00 26 wew. 3

X

Dostęp dla partnerów handlowych

X

Produkt został dodany do koszyka


Przejdź do koszyka


X

Uwaga! Brak możliwości zamówienia większej ilości!

Proszę sprawdzić koszyk, gdyż ilośc która została dodana przekracza aktualny stan magazynowy
X

Przekroczenie przyznanego kredytu kupieckiego

Nastąpiło przekroczenie twojego limitu kupieckiego o .. zł brutto
Twój wolny kredyt kupiecki wynosi .. zł brutto

Aby kontynuować zamówienie:
 • Zmodyfikuj zawartość koszyka do wartości wolnego kredytu
 • Wybierz inny sposób zapłaty niż przelew terminowy
 • W celu zwiększenia przyznanego kredytu kupieckiego skontaktuj się z opiekunem handlowym lub pod ogólnym numerem telefonu 61 835 00 26
X

Tygodniowa promocja!


Zobacz więcej